Miele Active Medical tuyau

27,49 € (Prix total)
Tuyau adapté à Miele S826, Miele Parkett 700, Miele Black Pearl 2000, Miele Xtra Power 2300, Miele Comfort, Miele Gold, Miele S711-1, Miele Raffinesse, Miele S382, Miele Brilliant 8600, Miele Electronic 8100, Miele Comfort XL, Miele Total Care 2000, Miele Cat & Dog 800, Miele S846, Miele S374, Miele S714-1, Miele Performance 2100, Miele S378, Miele S381, Miele S844, Miele S578, Miele Euroclassic 2100, Miele S858I, Miele Brilliant 7600, Miele Jazz Plus, Miele Topaz Plus, Miele S745, Miele Xtra Power 2100 XL S, Miele S710-1, Miele Argento, Miele Medicair 800, Miele S824, Miele Turbo Team, Miele Total Care, Miele Electronic 3850, Miele S373, Miele Allergotec 2000, Miele S560, Miele S748, Miele Titanium, Miele Xtra Power 2100, Miele S849, Miele S716, Miele Mondia Lx, Miele S718-1, Miele S724, Miele Medicair 700 Plus, Miele S728, Miele Euroclassic 2200, Miele Electronic 3700, Miele S800, Miele Electronic 7100, Miele Mixtura, Miele Xtra Power 2500, Miele S828, Miele Parkett & CO 2000, Miele Parkett & Co 700, Miele Medicair 800 Plus, Miele Allergy Control 700, Miele Electronic Soft Touch, Miele S726, Miele Allergy Control 2000, Miele S899, Miele Performance 2300, Miele Platinum Metallic, Miele S717, Miele S376, Miele Noblesse, Miele S380, Miele Parkett Plus, Miele Performance 2500, Miele S371, Miele S838, Miele Cat & Dog Extra, Miele Electronic 1800, Miele S388, Miele Allergy Control 800, Miele Euroclassic Brillant, Miele S749, Miele Black Pearl, Miele Active Medical, Miele S715-1, Miele Tango Plus, Miele S761, Miele S710, Miele Electronic 3800, Miele Gold Metallic Power, Miele S572, Miele S744, Miele S764, Miele S370, Miele S836, Miele S771, Miele Medicair 700, Miele S799, Miele S718, Miele S571, Miele Turbo Plus, Miele S858, Miele S360, Miele Turbo Team 300, Miele Pearl Metallic Power, Miele S736, Miele Allergy Hepa 700, Miele Cat & Dog 700, Miele S734, Miele S848, Miele Mondia MX, Miele Euroclassic 3300, Miele S834, Miele S715, Miele S712, Miele S714, Miele Electronic 5700, Miele S384, Miele S760, Miele S762, Miele S768, Miele S700, Miele S738, Miele S712-1, Miele S711, Miele S570, Miele Xtra Power, Miele Parkett & Co 800, Miele Cat & Dog 2000, Miele Summertime, Miele S716-1, Miele S372, Miele S812
Voir plus d'information

Description produit

Tuyau adapté à Miele S826, Miele Parkett 700, Miele Black Pearl 2000, Miele Xtra Power 2300, Miele Comfort, Miele Gold, Miele S711-1, Miele Raffinesse, Miele S382, Miele Brilliant 8600, Miele Electronic 8100, Miele Comfort XL, Miele Total Care 2000, Miele Cat & Dog 800, Miele S846, Miele S374, Miele S714-1, Miele Performance 2100, Miele S378, Miele S381, Miele S844, Miele S578, Miele Euroclassic 2100, Miele S858I, Miele Brilliant 7600, Miele Jazz Plus, Miele Topaz Plus, Miele S745, Miele Xtra Power 2100 XL S, Miele S710-1, Miele Argento, Miele Medicair 800, Miele S824, Miele Turbo Team, Miele Total Care, Miele Electronic 3850, Miele S373, Miele Allergotec 2000, Miele S560, Miele S748, Miele Titanium, Miele Xtra Power 2100, Miele S849, Miele S716, Miele Mondia Lx, Miele S718-1, Miele S724, Miele Medicair 700 Plus, Miele S728, Miele Euroclassic 2200, Miele Electronic 3700, Miele S800, Miele Electronic 7100, Miele Mixtura, Miele Xtra Power 2500, Miele S828, Miele Parkett & CO 2000, Miele Parkett & Co 700, Miele Medicair 800 Plus, Miele Allergy Control 700, Miele Electronic Soft Touch, Miele S726, Miele Allergy Control 2000, Miele S899, Miele Performance 2300, Miele Platinum Metallic, Miele S717, Miele S376, Miele Noblesse, Miele S380, Miele Parkett Plus, Miele Performance 2500, Miele S371, Miele S838, Miele Cat & Dog Extra, Miele Electronic 1800, Miele S388, Miele Allergy Control 800, Miele Euroclassic Brillant, Miele S749, Miele Black Pearl, Miele Active Medical, Miele S715-1, Miele Tango Plus, Miele S761, Miele S710, Miele Electronic 3800, Miele Gold Metallic Power, Miele S572, Miele S744, Miele S764, Miele S370, Miele S836, Miele S771, Miele Medicair 700, Miele S799, Miele S718, Miele S571, Miele Turbo Plus, Miele S858, Miele S360, Miele Turbo Team 300, Miele Pearl Metallic Power, Miele S736, Miele Allergy Hepa 700, Miele Cat & Dog 700, Miele S734, Miele S848, Miele Mondia MX, Miele Euroclassic 3300, Miele S834, Miele S715, Miele S712, Miele S714, Miele Electronic 5700, Miele S384, Miele S760, Miele S762, Miele S768, Miele S700, Miele S738, Miele S712-1, Miele S711, Miele S570, Miele Xtra Power, Miele Parkett & Co 800, Miele Cat & Dog 2000, Miele Summertime, Miele S716-1, Miele S372, Miele S812

Spécifications produit

Nom du produit
Miele Active Medical tuyau
Marque
Miele
Hostname: dc1-fe-kelkoo9-03 Version: 2.2.92